+359878102893 cmfnd.varna@gmail.com

За нас

Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ е учредена на 20 октомври 1982 година като неправителствена организация с идеална цел, със седалище в гр. София.

Тя преследва изключително полезни за цялото общество цели:

подпомага популяризирането на постиженията на световния опит в областта на образованието и културата;

действа за постигане на международно разбирателство, обединение и утвърждаване ценностите на човешката цивилизация чрез развитие и подпомагане на обмена в областта на културата, изкуството, науката, образованието и професионалната подготовка;

подпомага развитието на талантливи деца и способни млади хора, осигурявайки им равни шансове, зависещи изключително от техните професионални възможности и умения, и спонсорира тяхното образование, професионално обучение и творческо развитие.

В осъществяването на своите цели Фондацията сътрудничи с организации, институции и физически лица; отпуска помощи, стипендии и награди на конкурсна основа; организира благотворителни прояви; организира и подпомага симпозиуми и конференции, семинари, изложби и др.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА към Международна Фондация “Св. Св. Кирил и Метoдий” е открит през 1992 г. от видния европейски интелектуалец, теолог и философ, президент емеритус на Хамбургския университет и Президент на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ проф. д-р Петер Фишер-Апелт.

Центърът предоставя образователни услуги в следните направления:

  • езикови и специализирани курсове
  • консултации и подаване на документи за кандидатстване в чужбина за обучение в средни училища; по бакалавърски, магистърски и докторски програми; специализации; езикови курсове и т.н.
  • провеждане на конкурси за стипендии за обучение и специализации

Контакти

Ани Куртева

ул."Драгоман" 3, ет. 2 Варна 9000 България

+359878102893

cmfnd.varna@gmail.com

varna@ed-cmfnd.org