+359878102893 cmfnd.varna@gmail.com

Стипендии „Време разделно“

Това са стипендии, финансирани от писателя академик Антон Дончев и са насочени към талантливи български младежи, започващи висшето си образование в областите „Български език и литература“ и „История“. Необходимо условие е кандидатите да са от Смолянска област, от семейства с доказано ниски материални възможности. За повече информация...

Стипендии „Лидия Кутева“

Стипендиите са финансирани от проф.Павлина Доковска и са насочени към млади пианисти. Стипендията е годишна в размер на 1000лв. За повече информация...

Стипендия „Проф.Андрей Данчев“

Програмата е замислена като специално признание за изключителния принос на проф.Андрей Данчев за развитието на българската англицистика и по-специално за анлийското езикознание. Програмата насърчава израстването на млади кадри в областта на анлийското езикознание у нас с оглед на все по-тясната интеграция на българската с международната хуманитаристика. За повече информация...

Стипендия „Проф.Боян Лечев“

Стипендията е финансирана от г-н Джордж-Марк Райнов в памет на именития български музикален педагог проф.Боян Лечев , създател на блестящи цигулари. Отпуска се на ученици – млади цигулари е е годишна в размер на 1000лв. За повече информация...

Стипендия „Стефан Станев“

Това е стипендия на името на Стефан Тачев, един от най-ярките представители на българската журналистика между двете световни войни. Предназначена е за студенти, които са завършили трети курс на Факултета по Журналистика и масова комуникация, профил „Периодичен печат“, при Софийски университет „Св.Климент Охридски“. За повече информация...

Фонд „Д-р Илко Ескенази“

Фондът подпомага професионалното и академично израстване на млади хора в усвояването на правните, икономическите и политическите науки в България. Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите „Право“ и „Икономика“, свързан с членството на България в ЕС. За повече информация...