+359878102893 cmfnd.varna@gmail.com

IELTS курс

Курсовете за подготовка на IELTS са с продължителност 63 уч. ч. Нивото на английски език на желаещите да се включат в курса задължително се проверява с входящ тест. Тестът е безплатен и може да се направи всеки делничен ден от 09.30 до 16.00 ч. в приемната на Образователни перспективи към МФ „Св. св. Кирил и Методий“ на ул. „Васил Априлов“ 3. Основният учебник, по който се извършва подготовката е Passport to IELTS на издателството Longman и допълнителни материали от специализирани учебници на издателствата Cambridge и Oxford. Включва се също така и практическа подготовка върху стандартни тестови формати. Курсовете за подготовка на IELTS се насрочват при сформиране на група и е необходимо да заявите включване в курса като оставите свои координати. Ще бъдете информират за конкретната дата на започване....

GMAT курс

Включването в курса предполага, че сте запознати с естеството на тестваните езикови и математически знания, че нивото на владеене на английски език според общоприетите оценъчни скали е Advanced и сте опреснили своите математически знания на гимназиално ниво, както и специфичните си знания, придобити в унивеститета /статистика, графично представяне на информацията и др./. Ако това не е така, отделете време, за да го направите преди да запишете курса. Ако английският Ви език е несигурен и позабравен, по-добре е първо да преминете през курс за подготовка на TOEFL и след това да се заемете с подготовката на GMAT. Курсът за подготовка на GMAT включва 60 учебни часа, от които 35 учебни часа работа върху секциите, проверяващи езиковите знания, включително Writing-уменията и 25 уч. ч. – Mathematics. Курсистите правят допълнително 3 теста в компютърната зала, планирани индивудиално и неограничен брой тестове, извън програмата на курса. Курсистите усвояват задълбочени знания и умения, необходими за успешно справяне с математическата и английска част на теста, както и основните структури и модели за писане на есе. Научават тактики, стратегии и подходи чрез решаване на реални GMAT-тестови задачи. Подготовката за писане на есе спомага за отличното разработване на двете есета в теста. Учебната програма включва тестове и упражнения от най новите издания на Peterson, Kaplan, Princeton Review, Arco, MBA, Barron`s и др. Курсът е с продължителност 5 седмици. Сформираме вечерни и съботно-неделни и групи....

GRE курс

Включването в курса за подготовка на този тест предполага, че сте запознати с естеството на тестваните с него езикови и математически знания, че нивото на владеене на английски език, според общоприетите оценъчни скали е Advanced и сте си припомнили основните математически знания на гимназиално ниво. Необходимо е да овладеете във висока степен специалната лексика, ползвана в академична среда и е добре да отделите време и да го направите, преди да запишете курса. Ако английският език е несигурен и позабравен, по-добре е първо да преминете през курс за подготовка на TOEFL и след това да се заемете с подготовката на GRE. Курсът за подготовката за GRE-General включва 60 учебни часа, 35 уч. часа Verbal и 25 уч. часа Mathematics. Продължава 5 седмици. Сформират се вечерни и съботно-неделни групи. Курсистите усвояват задълбочени знания и умения, необходими за успешно решаване на математическата и английска част на теста, както и основните структури и модели за писане на есе. Курсистите правят допълнително 3 теста в компютърната зала, планирани индивудиално и неограничен брой тестове, извън програмата на курса. Учебната програма включва тестове и упражнения от най новите издания на ETS, Peterson, Kaplan, Princeton Review, Arco, Barron`s и др. Подготовка за GRE Subject не предлагаме. В Информационния център на Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий” можете да получите съдействие по регистрацията и явяване на тези изпити, както и да ползвате учебни материали за подготовката си....

SAT курс

Американските колежи и университети са намерили начин да разграничат кандидатите и да ги отсеят, вземайки под внимание най-различни аспекти от развитието на всеки един от тях през последните пет години от обучението им. Не мислете обаче, че само отличният успех и резултатите от TOEFL са достатъчни, за да ви приемат в престижен университет. Учителските препоръки, извънкласните дейности, тестовете, есетата и най-вече резултатите от SAT ще се разглеждат подробно от комисиите, преценяващи дали подготовката ви е достатъчна за работа в колежа или университета и дали заслужавате финансова подкрепа.Създателите на SAT (Scholastic Aptitude Test) много точно са преценили въпроси от какъв тип биха могли най-прецизно да определят нивото на кандидатите. Учебниците, по които се работи, са на издателствата Peterson, Kaplan, Princeton Review, Arco-master, Barron`s и College Board....

TOEFL курс

Курсовете за подготовка на TOEFL се провеждат в 2 нива: средно и високо. Нивото се определя с входящ тест, който ебезплатен и може да се направи всеки делничен ден от 09.30 до 16.00 часа в приемната на Образователни перспективи към МФ „Св. Св. Кирил и Методий“ на ул. „Васил Априлов“ 3. Включването в курс за подготовка на TOEFL предполага ниво на владеене на английски език Intermediate и по-високо. Важно е умението да се работи с компютър на елементарно ниво, ползване на клавиатура и мишка и да се пише бързо. В допълнение на предвидените групови и индивидуални занимания курсистите могат да работят в компютърната зала и да правят упражнения както върху отделните елементи, така и цели тестове, с реално отчинане на времето. За повече информация: http://highedu.uchenik.com/toefl.php...